Bejelentkezés

E-learning képzés

A bejelentett felnöttképzési tevékenységként elismert Fenntartható éllemiszerlánc referens képzés folytatásaként most e-learning típusú vizsgalehetőséget biztosítunk. Részletek...
RASFF rendszer Nyomtatás Email

  

Az élelmiszerlánc nem egy elméleti fogalom. Működése mindennapjaink része, problémáival, gondjaival együtt. Hogyan funkcionál a nemzetközi RASFF élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszer?

Az EU tagországokban működő, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) létrehozását a 178/2002/EK rendelet írta elő.

A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből  és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő  veszélyt.  A  rendszer  kiterjed  a  tagállamokra,  a  Bizottságra  és  a  Hatóságra (Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság). A tagállamok, a Bizottság és a Hatóság mindegyike a hálózat egyik tagját kapcsolattartással bízza meg. A  hálózat működtetéséért a Bizottság felelős. Amennyiben a hálózat valamelyik tagja élelmiszerekből és takarmányokból eredő, az emberi egészséget  veszélyeztető, súlyos, közvetlen vagy közvetett kockázatról szerez tudomást, ezt az információt a sürgősségi  riasztórendszer keretében haladéktalanul jelenti a Bizottságnak. A Bizottság haladéktalanul továbbítja az információt a hálózat tagjainak. A Magyar Köztársaság Kormánya a 66/2003. (V.15.) Kormányrendeletével létrehozta a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (MÉBiH, Hivatal) és a jogszabály 5. § d. pontja szerint az Európai Unió gyorsvészjelző hálózatában egyedüli kapcsolattartó pontként a Hivatalt jelölte ki.

A RASFF rendszerében a beérkező bejelentések, az élelmiszer-biztonsági kockázat mértéke alapján több kategóriába sorolhatók.

Riasztási értesítés (Alert notification): a kifogásolt élelmiszer/takarmány már a piacon van és azonnali intézkedés válik szükségessé. Célja, hogy minden információt a hálózat tagjainak rendelkezésre álljon, hogy megállapítsák a piacukon megjelent-e már az említett termék jen van-e. Annak érdekében teszik, hogy a hálózat tagjai az érintett hatóságokkal együtt a szükséges intézkedéseket (áru visszahívása stb.) meg tudják tenni.

Tájékoztató értesítés (Information notification): A kockázatot a bejelentő tagállam már azonosította az érintett élelmiszereket vagy takarmányokat. A tájékoztatásokkal kapcsolatban más tagállamoknak nem szükséges azonnali intézkedéseket tenniük, mivel a termék még nem érte el a piacukat. Legtöbbször az Európai Unió határain visszautasított harmadik országból származó szállítmányokat érinti.

Hír (News): A hírek olyan értesítések, melyek nem tartoznak sem a vészjelzés, sem a közlés kategóriába, de élelmiszer- illetve takarmány-biztonságra vonatkozó információt hordoznak.

Történeti, működési összefoglaló a RASFF rendszerről:

Harminc éves az élelmiszer - és takarmánybiztonsági riasztási rendszer - és hatékonyabb, mint valaha!

Harminc éves lesz az idén az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer (RASFF). Egy olyan uniós eszközről v an szó, amely az élelmiszer-biztonság terén játszik fontos szerepet, és a számadatok szerint hatékonyabb, mint valaha. A ma közzétett, 2008-ra vonatkozó éves jelentés szerint tavaly csaknem felére csökkent a riasztási értesítések száma 2007‑hez képest. Az értesítések összmennyisége azonban nem változott: 7000 körül stabilizálódott. Mindez nem arra vezethető vissza, hogy 2008-ban kevesebb lett volna a jelenteni való probléma, hanem inkább azt jelzi, hogy a rendszert használók fokozottabban összpontosítanak a kockázatokra, és csak akkor adnak ki riasztási értesítést, ha valóban - súlyos - kockázatokról van szó, és a termék már forgalomban van. Ilyenkor a kockázat csökkentése érdekében a tagállamoknak is gyorsan reagálniuk kell. 2008-ban az összesen mintegy 3000 értesítésből 528 volt riasztás. A Bizottság ezenkívül mintegy 4000 nyomon követési értesítést kapott, amelyeket továbbított a tagállamoknak.

Androulla Vassiliou, az EU egészségügyi biztosa a ma megrendezésre került, "Tartsuk szemmel, hogy mit eszünk" (Keeping An Eye on Your Food) című nemzetközi RASFF-konferencia megnyitó beszédében a következőket mondta:

" - Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer olyan eszköz, amely meghatározó fontosságú szerepet játszik Európában az élelmiszer-biztonság szavatolásában. Harminc év alatt megbecsült eszközzé nőtte ki magát, amelynek köszönhetően a rendszer használóinak lehetőségük nyílik arra, hogy valós időben információt cseréljenek az élelmiszer- és takarmánybiztonság érdekében hozott intézkedéseikről. A RASFF az EU integrált élelmiszer-biztonsági megközelítésében igazi sikersztori, amely a lehető legnagyobb mértékben kihasználja a kommunikáció és az együttműködés erejét."

Súlyos élelmiszer-biztonsági incidensek

2008-ban a riasztási rendszernek az utóbbi évek legsúlyosabb élelmiszer-biztonsági incidensei kapcsán kellett megállnia a helyét. Csak hogy néhány példát említsünk: kőolajat mutattak ki az ukrán származású napraforgóolajban (39 érintett ország, 99 nyomon követési értesítés), kínai eredetű élelmiszerekben melamint találtak (globális hatású incidens, 84 RASFF-értesítés és 101 nyomon követési értesítés), valamint az ír disznóhúsban nyomokban dioxinokra bukkantak (54 érintett ország, 230 nyomon követési értesítés).

A riasztási rendszer valamennyi esetben fontos szerepet játszott a tagállami intézkedések koordinálásában, és ezáltal minimálisra csökkentette az élelmiszer-szennyeződések lehetséges következményeit. A melamin esete kitűnő példa arra, hogy miként kapcsolódott be az RASFF egy globális jelentőségű ügybe és cserélt információt az Egészségügyi Világszervezet élelmiszer-biztonsági hatóságokból álló, nemzetközi hálózatával, az INFOSAN-nal.

Biztonságosabb import

2008-ban minden tíz értesítésből több mint négy olyan termékekre vonatkozott, amelyeket az EU valamely határállomásáról küldtek vissza élelmiszer-biztonsági kockázat miatt. Ha ilyen terméket találnak, a riasztási rendszeren keresztül értesítik az érintett harmadik országot, nehogy megismétlődjön a probléma. 2008‑ban 2342 tájékoztató bejelentést továbbítottak harmadik országoknak a területükről származó veszélyes termékekről. Ha valóban súlyos és ismétlődő problémára derül fény, a Bizottság levélben szólítja fel az érintett harmadik ország nemzeti hatóságait, hogy hajtsanak végre korrekciós intézkedéseket – ilyen például a létesítmények jegyzékből való törlése, az export leállítása vagy az ellenőrzések szigorítása.

Riasztások, tájékoztatás és határállomásról történő visszaküldés

A RASFF-rendszerről szóló éves jelentés a 2008-ban küldött értesítések teljes számát a következő bontásban mutatja be: 528 riasztás, 1138 tájékoztatás és 1377 határállomásról történő visszaküldés. Riasztási értesítést akkor küldenek, ha a súlyos kockázatot jelentő élelmiszert vagy takarmányt már forgalomba helyezték, és azonnali intézkedésre van szükség. A 2008-ban küldött riasztási értesítések többsége (62%) az EU-ból származó termékekre vonatkozott, és a kapcsolódó problémákra az esetek legnagyobb részében a piacon végzett ellenőrzések során derült fény. Az ilyen típusú értesítések tárgyát leggyakrabban élelmiszerekben vagy takarmányokban talált, potenciálisan kórokozó mikro­organizmusok, nehézfémek és mikotoxinok jelentette kockázatok képezték.

Tájékoztató értesítést akkor küldenek, ha a kockázat nem igényel azonnali fellépést a többi tagállam részéről. A legtöbb tájékoztatás (54%) 2008‑ban harmadik országokból származó termékeket érintett. Az ilyen típusú értesítések leggyakrabban élelmiszerekben vagy takarmányokban talált, potenciálisan kórokozó mikroorganizmusok, növényvédő szerek maradványai és élelmiszer-adalékanyagok jelentette kockázatokról szóltak.

Az értesítések sora 2008-ban új típussal egészült ki: a határállomásról való visszaküldések bejelentésével. Azt megelőzően az ilyen bejelentések a tájékoztató értesítések közé tartoztak. Ezek az értesítések olyan termékekre irányulnak, amelyeknek megtagadták a Közösség területére való belépését, illetve máshová irányították vagy megsemmisítették őket. A határállomásokról való visszaküldések 56%-a olyan termékeket érintett, amelyek behozatalát túl magas mikotoxintartalmuk miatt utasították vissza.

Hogyan működik az RASFF?

Az RASFF riasztási rendszer gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé a tagállamok és a Bizottság között abban az esetben, ha az élelmiszer- és takarmányláncban az emberi egészséget veszélyeztető kockázatokat mutatnak ki. Az RASFF valamennyi tagja (azaz a 27 tagú EU, a Bizottság, az EFTA-országok, valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland) nonstop szolgálatot tart fent annak érdekében, hogy a sürgős értesítéseket a lehető leghamarabb elküldjék, megkapják és megválaszolják. A riasztási rendszernek köszönhetően számos élelmiszer-biztonsági kockázatot még azelőtt elhárítottak, hogy a fogyasztóknak kára származhatott volna belőlük.