Bejelentkezés

E-learning képzés

A bejelentett felnöttképzési tevékenységként elismert Fenntartható éllemiszerlánc referens képzés folytatásaként most e-learning típusú vizsgalehetőséget biztosítunk. Részletek...
Szervezeti felépítés Nyomtatás Email

A Foodlawment egyesület működését elsősorban a szekciók és munkabizottságok határozzák meg. Szakmai tagolódásnak megfelelően a struktúra elemeit mindenhol elnökség irányítja. A hierarchiát úgy határoztuk meg, hogy a nemzeti egységeket régiós szervezetben vontunk össze. A régiók száma 5 (Nyugat-északnyugat Európa, Dél-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa, Magyarország). A régiók koordinálása a központi elnökség feladata, melynek székhelye Magyarországon, Budapesten van. A szisztémából adódóan Magyarországon működik a központi elnökség, a magyar régió elnöksége és a magyar országos elnökség.

A nemzeti, a régiós és a központi elnökség szervezeti struktúrájában a szakmai munkát a bizottságok végzik. Az egyes bizottságokat egy mátrixirányítási rendszerben a szekciók koordinálják, vagyis az összes bizottság kapcsolatban van az összes szekcióval. A régiókat elnökhelyettesek irányítják, akik a központi elnökségnek is tagjai. Az egész szervezet irányítását az elnökség végzi, melynek tagjai:

-        az elnök

-        az alelnökök (régiók vezetői),

-        a főtitkár,

-        a központi elnökséghez tartozó négy szekcióelnök.

Az egyesület működését és gazdálkodását a teljes európai szervezet vonatkozásában az Ellenőrző Bizottság felügyeli.

Az egyes országok Foodlawment egyesületeit a központihoz hasonlóan a helyi elnök és főtitkár, valamint a négy helyi szekcióelnök irányítja. Minden országban létre lehet hozni munkabizottságokat, melyek elnökei a régiós munkabizottságokkal tartják a kapcsolatot, de munkájukat a nemzeti szekcióvezetők koordinálják. A munkabizottságok szabadon alakíthatják saját szervezetüket.

A régiókat irányító vezető testület szintén elnökből, főtitkárból és szekció elnökökből áll, akik a szakmai munkavégzés céljából munkabizottságokat hoznak létre és rajtuk keresztül fejtik ki tevékenységüket.

A központi elnökséget is figyelembe véve a munkát végző szervezet a teljes kiépülés után 1768 szervezeti egységben x tisztviselő dolgozik.

 

Állandó bizottságok listája (a bizottság vezetők megnevezésével):

Régiókhoz tartozó országok listája:

Magyarországhoz tartozó szekciók listája: