Bejelentkezés

E-learning képzés

A bejelentett felnöttképzési tevékenységként elismert Fenntartható éllemiszerlánc referens képzés folytatásaként most e-learning típusú vizsgalehetőséget biztosítunk. Részletek...
Élelmiszerlánc az élő rendszer Nyomtatás Email

Az élelmiszerlánc egyrészről egy kapcsolatrendszer. E rendszer tagjai a vállalkozók, a fogyasztók, a tudomány-oktatás képviselői és a hatóság. Közöttük kölcsönösség van, egyikük viselkedése nagyban meghatározza a másik reakcióját.

Az élelmiszerlánc – más megközelítésben- tevékenységeket hordoz magában: az elsődleges termékek előállításával kezdődik, ezt követi a tárolás, szállítás, feldolgozás és a lánc vége a kereskedelem. Összességében az alábbi tevékenységek tartoznak ide. Talajművelés, vízgazdálkodás, növénytermesztés, növénynemesítés, állattenyésztés, vegyipar (műtrágya, (vegyszer, adalékanyagok, csomagolóanyagok), gyógyszeripar, állattartás, takarmányozás, állati hulladékok kezelése, műszaki technológiák (kutatás, fejlesztés, gépipar), energiaellátás, labortechnika, higiénia, szállítás, csomagolás és címkézés, tárolás, tartósítás, marketing, kereskedelem, nyomonkövetés, minőségbiztosítás, reklám, szolgáltatások (mérnöki, állatorvosi, tanácsadói, stb.).

Harmadik megközelítésben az élelmiszerlánc végtermékeket tartalmaz. Elsődlegesen az élelmiszerekre gondolunk, de ide tartoznak a „köztes állomásokban” megjelenő termékek is, amelyek szintén komoly hatással vannak az emberi és állati egészségre, valamint a környezet (víz, levegő, talaj, élőlények) védelmére.

A Foodlawment egyesület által prioritásként kezelt élelmiszertermékek az alábbiak:

 1. Hús
 2. Tej
 3. Gabona
 4. Zöldség-gyümölcs
 5. Adalékanyagok
 6. Víz
 7. Egyéb

A Foodlawment egyesület által prioritásként kezelt köztes élelmiszerlánctermékek az alábbiak:

 1. Növényvédőszerek
 2. Műtrágyák
 3. Állati hulladék
 4. Energia
 5. Ipari hulladék
 6. Háztartási hulladék

Az élelmiszerláncot, további különlegességek is jellemzik, ami abban nyilvánul meg, hogy a fentieken túl egy adott társadalmi csoport (például az állam) működésének létfontosságú alapfeltétele. Az élelmiszerlánc súlyos sérülésekor az állam létezése és működése komoly nehézségekbe ütközik, vagy lehetetlenné válik.

Az élelmiszerláncot tehát, mint kritikus infrastruktúrát különböző típusú veszélyek érhetik. Így szándékos, illetve ártó jellegű cselekményekkel, tevékenységekkel összefüggő veszélyek (például terrorista cselekmények), továbbá természeti eredetű veszélyek, melyek az emberi tevékenységtől függetlenül, a klímaváltozás, a természet erőinek hatására, elemi csapásként fordulnak elő, mint például árvizek és belvizek.

Továbbá veszélyt jelentenek a civilizációs eredetű, technológiai veszélyek, melyek az emberi tevékenységgel összefüggésben következnek be. Ilyenek a helytelen emberi beavatkozás, mulasztás, figyelmetlenség, vagy technikai, konstrukciós hibák. Veszélyt jelentenek a különböző járványok, vagy akár az élelmiszerláncot kiszolgáló (adott részeit felügyelő) informatikai rendszerekben keletkező károk.

A Foodlawment Egyesület elkötelezte magát, hogy az élelmiszerláncot érintő hazai és nemzetközi eseményeket figyelve, eredményes párbeszédet kezdeményez és teremt meg az élelmiszerlánc résztvevői között, annak érdekében, hogy elősegítse a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését az élelmiszerlánc termékek előállítása és fogyasztása során.