Bejelentkezés

E-learning képzés

A bejelentett felnöttképzési tevékenységként elismert Fenntartható éllemiszerlánc referens képzés folytatásaként most e-learning típusú vizsgalehetőséget biztosítunk. Részletek...
Tudomány, képzés, információáramlás Nyomtatás Email
“Egy földönkívüli, aki most érkezik hozzánk és meglátja, milyen szellemi táplálékban részesülnek gyermekeink a televízióból, a rádióból, a filmekből, az újságokból, a képregényekből, könnyen arra a következtetésre juthat, hogy szándékosan tanítjuk őket gyilkolásra, erőszakra, kegyetlenkedésre,  hiszékenységre, fogyasztói magatartásra. Ha így folytatódik, a kitartó ismétlésnek bizonyára meg is lesz az eredménye. De micsoda társadalmat lehetne csinálni, ha inkább a tudományt és reményt vernénk a fejükbe!”

Carl Sagan

 

A fejlett társadalmak mindennapi életének szerves része a tudomány, mely jelen van az élet valamennyi területén. A tudományos ismeretek nagyléptékű növekedése miatt az átlagember egyre nehezebben képes befogadni az új információkat. Problémát jelent az is, hogy az emberek életüket alapvetően befolyásoló összefüggéseket felismerjenek, és ennek tudatában új szemléletmódot sajátítsanak el. 

A tudomány és oktatás szerepe kettős: egyrészt tenni az emberiség haladásáért, jólétének növeléséért, melyhez hozzátartozik a veszélyekre való felhívás kötelessége. Másrészt a felnövekvő generáció szemléletmódját és gondolkodását pozitív irányba befolyásolni. A tudomány ugyan ma globális jellegű, de eközben a versenyben szükségszerűen egyre jobban specializálódó, beszűkülő kutatóknak csak ritkán van lehetőségük globális, az egész emberiséget érintő, átfogó kérdésekkel foglalkozni.

Ha a tudomány szerepe az emberiség fejlődésének, jólétének és haladásának elősegítése, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy vajon nem a tudomány okozta-e a jelenlegi gazdasági, politikai, természeti és egyéb válságokat? Demokratikus társadalmunkban a tudománynak számot kell adnia arról, jól gazdálkodik-e az adófizetők pénzéből juttatott anyagi támogatással, és hogy a kutatók munkája valóban hasznára válik a társadalomnak. (Magyarországon a GDP-nek a tudomány támogatására fordított aránya 0,88%, ami a Lisszaboni Egyezményben meghatározott 3% alatt van) 

Nagyon fontos ezért a társadalom és tudomány közötti kommunikáció, mely mindkét fél számára létfontosságú. A hazai felnőtt lakosság többsége a tudományokra vonatkozó ismereteit általános, ill. középiskolai tanulmányai során szerzi, és további élete folyamán semmiféle továbbképzésben nem részesül.

A nagyközönség megbízható információ hiányában ki van szolgáltatva médiának, melyet átsző az áltudományosság. Ezért van olyan nagy szükség kritikus gondolkodásra és szkeptikus hozzáállásra – amely segít, hogy elkerüljünk egyes buktatókat, és megelőzi, hogy elhitessenek velünk áltudományos rémhíreket vagy hazug megnyugtatásokat.

A Foodlawment egyesület elkötelezte magát, hogy a tudomány és oktatás szereplőivel összefogva megbízható és hiteles információkat adjon az érdeklődőknek. Emiatt a honlapon folyamatosan gyűjtjük az élelmiszerekkel és fenntarthatósággal kapcsolatosan felröppenő rémhíreket, és tudományos szakértők segítségével kommentáljuk azokat.